Zoeken

Burg. Houtkoperlaan

De bestaande wegconstructie van de Liniestraat en Burg.H.Houtkoperlaan wordt vervangen. Deze wegen lopen door het centrum van Ochten. Deze wegen worden aangepast omdat het doorgaande verkeer nu ook gebruik maakt van deze wegen, terwijl voor het doorgaande verkeer een andere route gewenst is.
In de nieuwe reconstructie is veel aandacht voor snelheidsremmende maatregelen zoals het aanbrengen van punaises en wegversmallingen. Daarnaast  is er ook meer aandacht voor de aankleding langs de wegen door de aanleg van groenvakken en het planten van bomen.