Zoeken

Carpoolplaats N214

Het realiseren van een parkeerplaats bij rotonde N214 tegen A15 aan. Deze werkzaamheden zijn
uitgevoerd in de periode 9 tot en met 18 december 2009.
De opdrachtgever voor deze werkzaamheden was de Provincie Zuid-holland.