Zoeken

Centrumplan Uden

Het bouwrijp maken van centrumplan hoek Promenade te Uden.

Het werk bestaat specifiek uit:
a. het verrichten van algemene werkzaamheden;
b. het verrichten van opruimwerkzaamheden;
c. het verrichten van grondwerk;
d. het aanbrengen van rioolbuizen en controleputten;
e. het aanbrengen van wegfunderingen;
f. het aanbrengen van elementenverhardingen;
g. het aanbrengen van bitumineuze verhardingen;
h. het verrichten van bijkomende werkzaamheden