Zoeken

Doejenburg fase II

Er is deze week een begin gemaakt met de aanleg van bedrijvenpark Doejenburg II in Maurik.  Het terrein is aantrekkelijk dankzij de aanleg van de nieuwe Verbindingsweg die een rechtstreekse aansluiting biedt op de provincialeweg N320 tussen Culemborg en Kesteren. Hierdoor gaan wij nu aan de slag met het bouwrijp maken van het terrein en de aanleg van riolering en nieuwe wegen om de bedrijven te ontsluiten.

Al deze werkzaamheden voor Doejenburg II zijn medio december gereed.