Zoeken

Fietspad Inundatiedijk Tiel

Aanleg vrijliggend fietspad Inundatiedijk-Zuid te Tiel. De werkzaamheden hiervoor zijn deels gestart en afgerond. In week 6 van 2010 zijn de werkzaamheden weer hervat na het afgeven van de benodigde vergunning.
De werkzaamheden bestaan uit het graven van een cunet, aanbrengen van puin en als laatste het asfalteren van het gehele traject.