Zoeken

Fietspad Vennootsweg

Op het project Vennootsweg te Alphen aan de Rijn is de bestaande asfaltverharding verwijderd. Vervolgens is de fundering van het bestaande fietspad verbeterd. Daarna is er een laag van warmbereid koudasfalt toegebracht. Warmbereid koudasfalt toepassen heeft als voordeel dat het een langere levensduur heeft in zettingsgevoelige gebieden.