Zoeken

Fietspaden Waterrijk

In opdracht van de gemeente Eindhoven en conform bestek 035041501 de aanleg van fietspaden. Dit ten behoeve van de uitbreiding fietspaden Waterrijk. De fietspaden worden afgewerkt met een gele deklaag.

Aanneemsom € 582.000,-