Zoeken

Projecten Aannemersbedrijf Mouwrik

Groot onderhoud Leudal

Groot onderhoud in de gemeente Leudal conform bestek LEU10042.

Vervangen en vernieuwen van diverse asfaltverhardingen, aanbrengen van straatwerk en het aanvullen van bermen.

Aanneemsom € 696.900,-