Zoeken

Herinrichting Singel 40 – 45

Op maandag 19 oktober 2009 is officieel gestart met de reconstructie van de Singel 1940-1945. Wethouder Iding gaf het startschot door een stukje met een freesmachine op het wegdek te rijden.

De plannen voor de reconstructie zijn sinds eind 2006 in de maak. Na het doorlopen van inspraakprocedures is het uiteindelijke ontwerpplan afgelopen zomer van 2009 goedgekeurd door het college van B en W. Door de aanpak van de Singel zal de doorstroming verbeteren en de veiligheid en de leefbaarheid worden verhoogd.

De werkzaamheden houden in hoofdlijnen in dat het bestaande wegdek wordt verwijderd, het rioolstelsel en de huisaansluitingen worden vervangen waarna de nieuwe wegconstructie wordt opgebouwd. Langs de nieuwe hoofdrijbaan worden parallelwegen aangelegd. De beeldbepalende middenberm blijft gehandhaafd. Deze wegconstructie wordt ter plaatse van de scheiding tussen de hoofdrijbaan en de parallelweg voorzien van een dubbele L-wand constructie waardoor ter plaatse de mogelijkheid is voor het aanbrengen van een groene afscheiding tussen beide wegvakken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in ruim 10 subfasen. Dit om de overlast voor de omwonenden zoveel als mogelijk te bepreken. De reconstructie van de Singel zal uiterlijk begin juli 2010 gereed zijn.

Aanneemsom € 3.299.900,-