Zoeken

Hillegommerbeek Hillegom

In het kader van de revitalisering van het industrieterrein Hillegommerbeek te Hillegom is Mouwrik Waardenburg 12 oktober 2009 gestart met de werkzaamheden. Naast het opnieuw inrichten en aanbrengen van de verharding van het industrieterrein heeft de opdrachtgever er voor gekozen om gelijktijdig het hemelwater af te koppelen door het aanbrengen van een nieuw pvc. rioolstelsel voor dit hemelwater. Dit rioolstelsel zal doormiddel van 2 pompgemalen worden afgepompt en het water zal worden geloosd op de nabij gelegen beek welke zijn naam leent aan het industrieterrein. Tevens is het rioolstelsel voorzien van een 3 tal overstortputten welke in het extreme geval dat de gemalen het aanbod van het regenwater niet kunnen verwerken het overtollige water lozen op een aantal sloten op het industrieterrein. Ook de sloten zijn in dit kader uitgebaggerd en plaatselijk verruimd om meer bergingscapaciteit te creƫren.

 

De huidige verharding bestaat op dit moment uit elementen. Dit zijn o.a. gebakken klinkers in de rijweg, koperslakkeien, kinderkoppen en betonstenen in de parkeervakken. Om zo economisch en milieuvriendelijk mogelijk te werken is in overleg met de gemeente Hillegom besloten om de vrijkomende betonstenen en banden mobiel te breken en te gebruiken als funderingsmateriaal voor de nieuwe constructie. Ook de koperslakkeien zullen worden hergebruikt in de parkeervakken. De gebakken stenen en de kinderkoppen maken plaats voor een nieuwe asfaltconstructie, maar zullen hun plaats ongetwijfeld vinden in een nieuwe inrichting van een dorpskern of uitbreidingsplan waarmee door de toepassing van deze materialen de rustieke sfeer van vervlogen tijden enigszins word terug gehaald en dus al het vrijkomende bestratingmateriaal zal worden hergebruikt.

De eerste fase van de rioleringswerkzaamheden waren afgerond in december 2009 waarna in overleg met de opdrachtgever is besloten om ondanks de slechte weersgesteldheid eind december de eerste asfaltlagen aan te brengen om zo de bereikbaarheid van de percelen tijdens de winter periode te waarborgen.

In januari 2010 zijn de werkzaamheden hervat. Naar verwachting zal de riolering medio februari gereed zijn. Het aanbrengen van de elementen verharding heeft door de vorstperiode enige vertraging opgelopen waardoor naar alle waarschijnlijkheid de werkzaamheden eind april / begin mei zullen worden afgerond.