Zoeken

Ophoging Kruidenbuurt Vlaardingen

In opdracht van de gemeente Vlaardingen wordt een deel van de Kruidenbuurt te Vlaardingen opgehoogd. Deze ophoging is noodzakelijk als gevolg van zettingen in de fundering, waardoor de bestaande bestrating en riolering te ver is verzakt ten opzichte van de aanwezige bebouwing.
Om dit project te realiseren worden bestaande verhardingen, kolken en de bestaande riolering opgebroken. Verder worden er bestaande bomen en bestaande beplanting gerooid.
Hiervoor komt een nieuw gescheiden rioolstelsel voor in de plaats, alsmede nieuwe bestrating met vrijgekomen materialen en kolken. Daarbij zal de aanleghoogte aangepast worden aan de aanwezige bebouwing.