Zoeken

Projecten Aannemersbedrijf Mouwrik

Parkweg Voorburg

Rioolreconstructie op 1 van de deel van de Parkweg, Roozenboomlaan en Einddorpstraat te Voorburg. Tevens vindt er een vernieuwing van de persleiding plaats. De oude stalen persleiding wordt vervangen door een nieuwe kunsstof persleiding. Na deze werkzaamheden wordt een deel van de wegverharding in de Parkweg vervangen voor een nieuwe inrichting ter hoogte van het winkelgebied. Op de overige trajecten wordt de bestaande bestrating weer teruggebracht. Aan het einde van het werk zal de gehele Parkweg voorzien worden  van een nieuwe asfaltlaag. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de tweede helft van 2011.