Zoeken

Persleiding Merenwijk Leiden

In opdracht van Gemeente Leiden moet er vanaf gemaal “De Rosmolen” naast winkelcentrum “De Kopermolen” in de Merenwijk tot aan waterzuivering AWZI aan de Flevoweg nieuwe persleidingen worden aangebracht. De bestaande asbestcement rioolbuizen zijn aan vervanging toe en worden vervangen door 3 stuks HDPE leidingen. Het tracé is totaal ongeveer 1000 meter lang en bevat 2 boringen om overlast voor omwonenden en weggebruikers te beperken. De eerste boring gaat onder de Gooimeerlaan door en de tweede boring gaat onder de Ketelmeerlaan door. Beide boringen zijn inmiddels aangebracht en worden nu onderling gekoppeld.

Als de nieuwe leidingen geheel gelegd zijn dan worden bij gemaal Rosmolen en bij waterzuivering AWZI de bestaande asbestcementleidingen onderbroken en worden de nieuw aangelegde leidingen rechtstreeks op de gemalen gekoppeld. Aansluitend na het koppelen van de nieuwe leidingen worden over een deel van het tracé de bestaande asbestcementbuizen verwijderd en het overige deel wordt gevuld met schuim, zodat er geen holle buizen in de wegen blijven zitten. Als de werkzaamheden voorspoedig blijven verlopen kunnen ze medio mei worden afgerond.