Zoeken

Reconstructie Dordrecht

In opdracht van de gemeente Dordrecht worden werkzaamheden aan de riolering in de Noorderstraat en Lijnbaan uitgevoerd. De bestaande riolering wordt vervangen door een nieuw ei-vormig riool met een aangepaste afvoer capaciteit. De bestaande riolering zal deels worden verwijderd of buitenwerking worden gesteld. De inrichting van beide wegen blijft gelijk. De bestrating zal dus ook weer terug worden gebracht naar de oude situatie. De werkzaamheden zijn gestart op 31 maart 2014 en zullen naar verwachting eind juli 2014 worden afgerond.