Zoeken

Projecten Aannemersbedrijf Mouwrik

Rioolwerkzaamheden Vikingpad

Het project bestaat uit het aanbrengen van persriolering en diverse huisaansluiting. Het trace waar de leiding gelegd dient te worden bevat verontreinigde grond. Hiervoor dienen aanvullende maatregelen te worden genomen voor het gescheiden houden van de schone en verontreinigde grond. Verder dienen er aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen te worden voor de veiligheid van de mensen op de werkvloer. Het project duurde 4 weken en tijdens het project heeft er een audit van de KIWA plaatsgevonden. Deze audit is succesvol afgerond waardoor Mouwrik Waardenburg B.V. het BRL 7000-certificaat heeft behaald.