Zoeken

Stadionlaan ‘s-Hertogenbosch

Laatste dag van de afsluiting van de Stadionlaan te ’s-Hertogenbosch. Na twee weken hard werken is de aansluiting alweer gereed. Als eerste de grote duiker verlengd en daarna de watergang gedempt zodat de nieuwe aansluiting op de Stadionlaan gerealiseerd kan worden. Vanuit de lucht is het mooi te zien dat de nieuwe aansluiting op de Stadionlaan in vergevorderd stadium is. De asfaltmachines draaien volop om het werk uiteindelijk vrijdagavond gereed te hebben en het verkeer weer gewoon over de Stadionlaan haar weg kan vervolgen. Maar eerst nog een lastige puzzel om alle verschillende asfaltdeklaag mengsels op de juiste plaats te verwerken. Tot slot nog de markering aanbrengen, hiervoor nog wel even de vingers gekruisd houden in de hoop dat het de rest van de dag droog zal blijven.