Zoeken

Viaductweg-Rijsdijk te Rhoon

In opdracht van de gemeente Albrandswaard wordt de Viaductweg en de Rijsdijk te Rhoon gerenoveerd. Hierbij worden bestaande verhardingen, kolken en een deel van de bestaande riolering opgebroken. Verder worden er bomen en bestaande beplanting gerooid.

Hiervoor komt een nieuw gescheiden rioolstelsel voor in de plaats, alsmede nieuwe verhardingen (asfalt en bestrating) en kolken. Het werkgebied is nabij het drukke winkelcentrum van de gemeente Rhoon en aandacht en afstemming van de bereikbaarheid van dit winkelcentrum en overige instanties is cruciaal. Mouwrik Waardenburg is in dit traject leidend op basis van een vooraf gemaakt communicatieplan.