Zoeken

Voorschoten Bruggetjes

Vervangen van de verharding op bruggen in de Nassauwijk te Voorschoten. De werkzaamheden bestaan uit:

–       Verwijderen bestaand asfalt van wegdek
–       Vervangen van hoeklijnen in het wegdek
–       Conserveren van hoeklijnen in het trottoir
–       Aanbrengen vulbeton op het trottoir naast het wegdek
–       Aanbrengen nieuw asfalt op het wegdek
–       Aanbrengen epoxylaag op het trottoir naast het wegdek