Zoeken

Projecten Aannemersbedrijf Mouwrik

Vughterweg Den Bosch

De werkzaamheden met betrekking tot de reconstrcutie Vughterweg zijn gestart in de week van maandag 23 april.

Werkzaamheden

Om de overlast voor de omgeving te beperken worden werkzaamheden gecombineerd:
• Bestaande wegprofiel wordt versmald naar 1 rijbaan. Dit betekent dat de bestaande weg in zijn geheel wordt opgebroken. Vervolgens wordt er een nieuwe weg aangelegd met een breedte van ongeveer 7 meter. Door de aanleg van de Randweg is de Vughterweg veel minder druk met (auto-) verkeer.
• Bestaande parallelwegen heringericht. Dit worden nu fietsstraten.
• Grootschalige snoei van de aanwezige platanen langs de Vughterweg.
• Graven van proefsleuven op het Wilhelminaplein naar nutsleidingen en resten van de voormalige vestingwerken.
• Grootschalig onderhoud van de Vughterbrug. Tijdens de renovatie wordt o.a. het gehele brugdek vervangen.