Zoeken

Projecten Aannemersbedrijf Mouwrik

Waterhoefstraat

Het project Waterhoefstraat bestaat uit het verwijderen van asfaltverharding en het terug aanbrengen van bestrating. Hierbij zal de bestaande inrichting heringericht worden. Naast deze werkzaamheden wordt het bestaande riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Het nieuw aan te brengen regenwater-riool zal onderdeel gaan uitmaken van de Blauwe ader waarmee de gemeente Tilburg zich inzet voor een duurzamere afvoer van het regenwater.