Zoeken

Waterlinie Fietspad

Aanleg van het Waterlinie fietspad Linge – Fort Vuren. Deel I Spijkse Kweldijk – Lingebos in opdracht van de gemeente Lingewaal.

Op 2 maart j.l. was de officiele start van de werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

– aanbrengen profileren menggranulaat
– asfalteren fietspad met 2 lagen asfalt
– optrekken en afwerken bermen
– parkeerterrein maken van grasbetontegels
– aanbrengen reflection white slijtlaag

Het werk zal begin mei gereed zijn.