Zoeken

Projecten Aannemersbedrijf Mouwrik

Wolpherensedijk

Het bestaande fietspad langs de Nieuwe Wolpherensedijk wordt op 2 plaatsen aangepast. Dit wordt gedaan om de bestaande kruisingen meer overzichtelijk te maken en het voorkomen van gevaarlijke verkeerssituaties. Op de betreffende kruisingen wordt het fietspad naar achteren geplaatst. Hierbij dient de bestaande dijk verbreed te worden en dient de dijkbekleding opnieuw aangebracht te worden