Van Baerlestraat

Aangenomen werkzaamheden van Baerlestraat in opdracht van Waternet.

Aanneemsom € 1.319.000,-