Zoeken

Bato’s Erf

Opdrachtgever:
Greenport
Locatie:
Westland
Werkzaamheden:
Renovatie
Oplevertijd:
2020

Omschrijving:

In opdracht van de provincie Gelderland is Mouwrik Waardenburg op 20 februari begonnen met het amoveren van de verharding van de voormalige steenfabriek in Heerewaarden, in de volksmond beter bekend als Bato’s erf. De steenfabriek is omstreek 1850 in gebruikgenomen en heeft haar laatste stenen gebakken in 1982. In 1987 zijn de opstallen gesloopt waarna het terrein in begin van de jaren negentig nog enkele jaren in gebruik is geweest als een op en overslagterrein t.b.v. puinrecycling. De laatste jaren is het terrein sterk verwilderd en is het terrein afgeloten geweest voor gemotoriseerd verkeer. Om de verharding snel en volledig te kunnen verwijderen is het noodzakelijk om eerst de overgroeiingen te verwijderen en zal de verharding worden ontdaan van onkruid, mos en grond. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden wordt de totale omvang van het terrein pas goed zichtbaar. Volgens planning zal dit circa 1,5 a 2 weken in beslag nemen. Gezien het feit dat het terrein ca 25 jaar niet is gebruikt en het feit dat enkele lager gelegen gedeelten tijdens hoogwater onder water staan is Mouwrik begonnen met het op orde brengen van de waterhuishuiding. In het verleden werd het terrein in geval van hoogwater middels een pompgemaal droog gehouden. De pompkelder is ( gelukkig ) niet gesloopt in 1987 en door het tijdelijk toepassen van een grote vuilwaterpomp kan het terrein nu ook worden drooggehouden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Mede gezien het tijdstip van uitvoering  behoort een hoogwaterperiode zeker tot de mogelijkheden en dit zou mogelijk to vertraging in de  uitvoering kunnen leiden. Totaal komt er ca. 7000 ton schoonasfalt ca 8000 ton betonpuin en ca 400 ton teerhoudend asfalt vrij. Om de werkzaamheden snel en efficient uit te voeren zal het aanwezige asfalt worden verwijderd door middel van frezen. Deze freeswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de dochter onderneming Omac b.v. van haar eigen asfaltfrees. De ca. 8000 ton vrijkomende betonpuin worden ter plaatse onder komo certificaat gebroken en zullen vanaf de breeklocatie rechtstreeks worden vervoerd naar een project in de nabijheid. Door deze efficiente manier van werken word er veel bespraart op CO 2 uitstoot omdat er aanzienlijk minder transport bewegingen nodig zijn. De 15.000 ton materiaal zullen conform het aangegeven tijdspad in het bestek in 4 weken worden opgebroken en afgevoerd.  De aanwezige laad en los wal gelegen aan de Waal zal intact blijven om in de toekomst dienst te kunnen doen voor recreatieve doeleinden.  Nadat de opbreek  werkzaamheden zijn uitgevoerd zal het terrien worden voorzien van wandelpaden en een nieuwe meer natuurlijke afrastering dit om misbruik van het terrein door gemotoriseerd verkeer te voorkomen, waarna het terrein opnieuw zal worden “teruggegeven” aan de natuur. Voor en impressievan de nieuwe inrichting kunt u de site van de provincie Gelderland raadplegen.

Een aantal foto’s zijn gemaakt door Tilly Kuus Liefkens

VRAGEN OVER DIT PROJECT?
Vraag het onze experts!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hulp nodig bij uw project?
Vraag vrijblijvend advies aan onze experts!
NEEM CONTACT OP