Zoeken

Rotonde Noordeindseweg

Opdrachtgever:
Greenport
Locatie:
Westland
Werkzaamheden:
Renovatie
Oplevertijd:
2020

Omschrijving:

In het 3e kwartaal van 2011 wordt gestart met de aanleg van een enkelstrooksrotonde op de Noordeindseweg. De voorbereiding daarvan is afgerond. De rotonde komt te liggen op de kruising met de Planetenweg. De Oostmeerlaan in Meerpolder wordt doorgetrokken en krijgt een directe aansluiting op de rotonde. Verkeer van en naar de zuidzijde van de Noordeindseweg via de rotonde is na de aanleg niet meer mogelijk, behalve voor langzaam verkeer.

Veilige rotonde zorgt voor betere doorstroming
De Noordeindseweg, Planetenweg en Oostmeerlaan zijn alle drie 50 km wegen. Een rotonde is op deze plek veiliger dan een gewone kruising, zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en is minder milieubelastend. Na aanleg van de rotonde is het zuidelijk gedeelte van de Noordeindseweg alleen nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers en voor hulpdiensten. Auto’s kunnen via de Oostmeerlaan en de (in een later stadium) nieuw aan te leggen Naardermeerstraat rijden. De gemeente richt de Noordeindseweg ten zuiden van de rotonde in als een 30 km’zone. De weg is te smal om vrijliggende fietspaden aan te leggen en er zijn geen mogelijkheden om auto’s op een andere plek te parkeren.

Raakvlakken
Het aanleggen van de rotonde is niet gemakkelijk. Op de plek waar de rotonde moet komen kruist een groot aantal kabels en leidingen die onder de grond lopen elkaar. Hieronder valt ook een kerosineleidingvan defensie. Wat het werk ook lastig maakt is dat de gemeente bij het spuikanaal van het gemaal en de veenkade gaat bouwen. In overleg met het Hoogheemraadschap, Defensie en andere partijen is degemeente er uit gekomen, zodat de aanleg kan beginnen.

Herinrichting Planetenweg en Oostersingel
De aanleg van de rotonde volgt direct op de herinrichting van de Planetenweg en Oostersingel. Beide wegen zijn belangrijk voor doorgaand lokaal verkeer. Snelverkeer wordt op de rotonde gescheiden van het langzame verkeer. Langs beide wegen ligt een vrij fietspad. Ook zijn snelheidsremmende maatregelen genomen, zoals versmallingen en middenbermen. Een nieuwe laag asfalt zorgt voor een stillere weg. Dit scheelt ongeveer 4 decibel.

Klaar in 2012
De gemeente had eigenlijk al in 2010 willen beginnen met de eerste werkzaamheden voor de rotonde. Het verwerven van de benodigde gronden en de afstemming van belangen met andere overheden duurdehelaas langer dan gepland. In het 3e kwartaal van 2011 gaan het dan toch echt van start. Als alles loopt zoals we willen, is de rotonde eind 2012 klaar. Dan is een belangrijke stap gezet in het goed bereikbaar houden van Berkel en Rodenrijs.

Aanleg van de rotonde in fasen
De gemeente houdt er rekening mee dat het verkeer zo min mogelijk last heeft van de werkzaamheden tijdens de aanleg van de rotonde. Om dit voor elkaar te krijgen is het werk in verschillende fasenopgedeeld.

VRAGEN OVER DIT PROJECT?
Vraag het onze experts!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hulp nodig bij uw project?
Vraag vrijblijvend advies aan onze experts!
NEEM CONTACT OP