Zoeken

Saaymans Vaderplein

Opdrachtgever:
Greenport
Locatie:
Westland
Werkzaamheden:
Renovatie
Oplevertijd:
2020

Omschrijving:

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp voert Mouwrik Waardenburg de reconstructie uit van het Saaymans Vaderplein en omliggende straten. Tijdens de reconstructie zal het oude riool worden verwijderd en wordt een nieuw gescheiden rioolstelsel aangelegde. Een dergelijk gescheiden stelsel houdt in dat het regenwater via een infiltratiebuis ter plaatse weer in de bodem kan infiltreren. Het vieze huishoudelijke water wordt via een nieuw rioolstelsel verzameld en afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

Nadat de rioleringswerkzaamheden gereed zijn wordt de rioolsleuf aangevuld met zand waarna stratenmakers de oude bestrating tijdelijk weer terug zullen brengen. Na circa een half jaar start Mouwrik Waardenburg met het opnieuw inrichtingen van het Saaymans Vaderplein e.o. Maar tot die tijd kan de ondergrond zetten en inklinken waardoor verzakkingen in het straatwerk worden voorkomen. De herinrichting houdt in dat het gehele plangebied bij de bestratingswerkzaamheden wordt voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen, nieuwe groenvoorziening in de vorm van hagen en bomen, moderne OV-masten (openbare verlichting). Ook worden de afvalinzamelingscontainers ondergronds geplaatst en wordt in de wijk nieuw meubilair geplaatst in de vorm van banken.

Tot slot worden voor de kinderen uit de wijk diverse speeltoestellen geplaatst. De rioleringswerkzaamheden en de daaropvolgende herinrichting van de straten zijn voorbereid in het kader van de pilot ‘wijkgericht werken’ binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hierbij zijn de bewoners intensief betrokken bij de planvorming met name vanwege de nieuw inrichting van Vader Saaymansplein e.o. Dit heeft als resultaat geleid tot een creatieve inrichting van de wegen en parkeervoorzieningen en de speelplaats en verzamelplek voor alle bewoners van de wijk.

VRAGEN OVER DIT PROJECT?
Vraag het onze experts!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hulp nodig bij uw project?
Vraag vrijblijvend advies aan onze experts!
NEEM CONTACT OP