Zoeken

Stationsstraat Eshofsestraat

Opdrachtgever:
Greenport
Locatie:
Westland
Werkzaamheden:
Renovatie
Oplevertijd:
2020

Omschrijving:

In opdracht van de gemeente Overbetuwe is Mouwrik Waardenburg begonnen met de aanleg van de riolering in de Bemmelseweg te Elst. Met deze start is een begin gemaakt aan de oplossing tegen de jarenlange wateroverlast in de gemeente  tijdens hevige regenval. Het nieuwe riool heeft buizen van een diameter van 2000 mm en 1500mm. Door het toepassen van deze grote diameters wordt er extra bergingscapaciteit gecreëerd om wateroverlast en eventuele lozingen op het oppervlakte water tot een minimum te beperken. Naast deze grote diameters en de daarbij behorende gewichten ( buizen van 6 tot 10 ton en putten uit één stuk van 10 tot 20 ton )  zijn er nog een aantal factoren welke dit werk tot een grote uitdaging maken.

Gezien het feit dat dit riool aan moet sluiten op een bestaand stelsel dat tevens een van de laagste aanleg hoogtes kent in Elst betekend dit dat het riool ca. 4,5 m1 minus maaiveld moet worden aangelegd. Daarnaast is de werkruimte op een aantal plaatsen lang het tracé behoorlijk beperkt en komt dit riool een zeer grove zandlaag te liggen welke zeer veel grondwater bevat. Bijkomend probleem van dit sterk water doorlatende pakket is dat er op een afstand van hemelsbreed ca. 500m1 een grondwater vervuiling is geconstateerd op het aanliggende industrieterrein.  Om verplaatsing van deze vervuiling tegen te gaan is er een retourveld aangebracht welke als een waterscherm zal gaan dienen om verplaatsing van deze vervuiling tegen te gaan. Tevens zal door het terug brengen van het onttrokken bemalingswater in het zelfde watervoerende pakket een aanzienlijke grondwaterbelastingheffing voor de opdrachtgever worden voorkomen. In het bestek was een bemalingsinstallatie voorgeschreven opgebouwd met verticale filters. Na het uitvoeren van een  pompproef ter plaatse bleek de gekozen installatie in het bestek niet het gewenste resultaat te geven ten aanzien van de verlaging van de grondwaterstand. Tevens werd door de niet voorziene aanwezigheid van ijzer in het grondwater de opname capaciteit van het retourveld dusdanig negatief beïnvloed dat er naar andere oplossingen moest worden gezocht. Deze zijn in overleg met de opdrachtgever gevonden in het toepassen van deepwells voor de onttrekking en het aanleggen van een verbeterd retourveld. Daarbij staat Mouwrik Waardenburg garant voor de werking van dit systeem binnen de eisen van het bestek ten aanzien van percentage (minimaal 70 % van de onttrekking ) te retourneren bemalingswater. Tevens heeft de gekozen manier van onttrekken op dit moment een positief resultaat op het onttrokken debiet, aangezien er op dit moment niet meer dan 65 % van het oorspronkelijk berekende debiet word onttrokken.

Na aanleg van het hoofdriool zullen de huisaansluitingen worden overgezet op het nieuwe stelsel. Het oude riool stelsel zal na afkoppeling gedeeltelijk dienst gaan doen als hemelwaterstelsel voor de straat. Een ander gedeelte zal worden gevuld met schuimbeton, aangezien verwijderen door de eveneens grote aanlegdiepte van dit oude riool en de aanwezigheid van kabels en leiding niet tot een optie behoort. Ter plaatse van het dicht geschuimde riool zal een nieuwe PVC hemelwater riool worden aangelegd.

Om de bereikbaarheid voor de aanwonenden enigszins te waarborgen zal het werk in 11 fases van 50 tot 120 m lengte  worden uitgevoerd. Dit houd uitvoeringstechnisch in dat er op 1 fase de bestaande verharding wordt opgebroken op fase 2 moet men bezig zijn met het aanbrengen van het riool, terwijl op fase 3 de definitieve verharding moet worden aangebracht.

Momenteel zijn we bezig met het aanbrengen van het riool op fase 1. Het gaat hier om een lengte van 120 m1 riool met een diameter van 2000 mm.

Cobouw.

VRAGEN OVER DIT PROJECT?
Vraag het onze experts!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hulp nodig bij uw project?
Vraag vrijblijvend advies aan onze experts!
NEEM CONTACT OP